Email Marketing Агенция

ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПАКЕТИ
Цени с имейл листи предоставени от Мейл Маркет ЕООД

Имейл маркетинг кампания с размери до 1000px Х 800px ( до 5 рекламни изображения )

Цени с имейл листи предоставени от Мейл Маркет ЕООД

Имейл маркетинг кампания с размери до 2000px Х 800px ( до 10 рекламни изображения )

Цени с имейл листи предоставени от клиент.

Email marketing кампания с размери до 1000px Х 800px ( до 5 рекламни изображения  200х800 )

Цени с имейл листи предоставени от клиент.

Email marketing кампания с размери до 2000px Х 800px ( до 10 рекламни изображения  200х800 )